Ejgil Knudsen

Ejgil Knudsen

Bindeled mellem fiskeplads og forarbejdnings-industri

Kontakt formidling

mellem skib og forarbejdningsindustri.

Til søs er det et naturligt valg, at skipperen bruger energien på det aktive fiskeri og koncentrerer sig om at sikre de store værdier, der står på spil.

Markedskontakt og udbud af fangsten varetages med fordel af en branchekendt person, der afsætter ressourcer og nødvendig tid til at gennemføre salget til alles tilfredshed.

Mere end 25 års erhvervs erfaring indenfor den pelagiske fiskerisektor, heraf størstedelen af tiden i ledende stillinger, har skabt et stort branchenetværk, der nu udnyttes til at skabe mest mulig åbenhed og prisoptimering af fiskernes fangster.

Arbejdsområdet omfatter pelagiske fiskearter.

Salg af pelagiske fiskearter

Sild fra nordsøen og omkringliggende farvande, incl. atlantoskandiske sild

Makrel fra Nordsøen

Brisling fra Nord- og Østersø

Hestemakrel fra Nordsøen, den Engelske kanal, det Irske hav og Biscayen

Sardiner

I tillæg til ovennævnte, tilbydes administrativ assistance f.eks. i forbindelse indberetning af fangsttal til relevante myndigheder.

10aar

Ansvar for havets ressourcer

 

For fiskerne er det helt afgørende, at fiskeriet foregår på et bæredygtigt grundlag. Kun ved at vise hensyn til miljø og fiskebestandene, sikres kommende års indtjening.

 

Den danske pelagiske flåde er gået et skridt videre og kan via en certificering fra et uvildigt organ dokumentere, at fiskeriet af sild og makrel i Nordsøen og nordøst Atlanten er forvaltet effektivt så bæredygtighed og økosystem sikres.

 

På lignende måde har mange fiskere fra flere omkring liggende lande også ladet deres fiskerier certificere.

 

Læs mere om fisk, der er certificeret i henhold til MSC standarden på organisationens egen hjemmeside: http://www.msc.org

Andre ydelser

Konsulentopgaver

Branche relaterede konsulentopgaver udføres ad-hoch.

Kontakt mig med henblik på en drøftelse af mulighederne.

design, programming and webhosting by Apollomedia